EMİRE CANTÜRK EREN “BAŞARIRSIN ÇÜNKÜ KADINSIN”

“BAŞARIRSIN ÇÜNKÜ KADINSIN”

Emire hanım bu anlamlı röportajda yer aldığınız için teşekkür ederiz. Bir kadın olarak birçok alanda aktif bir isimsiniz. Size göre kadın olmak nedir?

Öncelikle biz kadınlar için daha da anlamlı olan bu sayınızsa beni sayfalarınıza konul ettiğimiz için ben teşekkür ederim. Başarılı yayıncılığınızın daha nice seneler görmesini dilerim. Kadın olmanın aktif olmak için engel olmadığını düşünüyorum. Kadın olmak her alanda mücadele demektir. Var olabilmek için, kariyer için, aile için, sosyal hayat için, çocuklarımız için, sanat için mücadele etmektir. Kadın olmak akıldır, samimiyettir, iyi düşünmektir. Saflığın, aşkın, duygunun tarifidir.

Genelde kadınlara özellikle iş dünyasında mobing uygulandığı da bir gerçek. Siz de bir iş kadını olarak bu konu hakkındaki düşünceniz nedir?

Ülkemizde ve üçüncü dünya ülkelerinde çalışan kadın olmak çok zor. Araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye’de her on üst yönetici erkeğe karşı sadece bir kadın üst yönetici var. Kadınlar iş gücü piyasasına evlilik ve çocuk doğurmak gibi sebeplerle ya hiç katılamıyor ya da geç katılıyor. Bu da toplumda cinsiyet ayrımcılığının yarattığı sorunlara ek olarak çalışma yaşamında kadınlar için zorluklar yaratıyor. Ancak iş hayatı hem erkeklere hem kadınlara ihtiyaç duyuyor. Kadın eli değen her iş başarılıdır unutulmamalıdır.

Ülkemizin kanayan yarası şiddet. Son yıllarda kadın cinayetleri ve şiddet olayları artıyor. Bunun nedeni size göre nedir?

Kadına yönelik şiddeti psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik, manevi şiddet olarak çeşitlendirebiliriz. Kişinin aile yaşamı, eğitim durumu, sosyo-ekonomik seviyesi, psikolojik durumu, alkol ve madde kullanımı bu gibi durumlarda belirleyici faktörler olarak karşımıza çıkıyor. İçinde yaşadığı çevre, genel tutum ve inanışları, örnek aldığı rol modellerin tutum ve davranışları çok önemli etkenler…  Aileden gelen eğitim eksikliği ve kanunlarda yer alan boşluklarda kişileri cesaretlendirme konusunda destekliyor.

Bu şiddetin önlenmesi adına STK ve kadınlar neler yapmalı?

Ülkemizin kanayan yarası için sadece STK ve kadınlar değil ülke olarak top yekûn mücadele vermeliyiz. En önemli çözümün de hukuki düzenlemelerle kaydedileceğini düşünüyorum. Kadına, çocuğa, yaşlıya, hayvana kısaca canlıya karşı gösterilen şiddet, taciz ve tecavüz gibi suçları işleyen kişilerin hafifletici sebepleri dikkate alınmadan, affı olmadan cezalandırılması gerekmektedir.

Aynı zamanda kurduğunuz “Yarına Şans Ver” kulübünün başkanısınız. Peki, kulübünüzde kadınlara yönelik ne gibi çalışmalarınız olacak?

Kulübümüzü “Yarınlara Şans Vermek” üzerine çalışmalar yapmak üzerine kurduk. Bu anlamda ihtiyacı olan her kadının yarınlarına şans vermek adına elimizden geleni yapacağız.

Son olarak genel anlamda neler söylemek istersiniz?

Başarırsın çünkü kadınsın…