İFFET ALTINBİLEK “KADINA ŞİDDETİN SEBEBİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GÖRGÜ EKSİKLİĞİNDENDİR”

İffet hanım öncelikle bu anlamlı röportajda yer aldığınız için teşekkür ederiz. Dünyada ve aslında daha çok Türkiye’de bir çok tartışmalara neden olan 8 Mart hakkında ne düşünüyorsunuz?

8 Mart “ Dünya Kadınlar Günü olarak tanımlanıp, kutlanması elbette biz kadınlar için bir kazanım ve yıldı bir defa olağan üstü bir şekilde anılmak , hatırlanmak ve kendimizi özel hissettirmek, bir mutluluk aracı olmaktadır. Her ne kadar ülkemizde , belki de Dünyanın bir çok yerinde,8 Mart Kadınlar Günü bazı tartışmalara sebep oluyor ise de ; bu günü pet politik olarak değerlendirmemek , sadece kadınlara bir jest aracı olarak algılarsak tartışmalara da dahil olmayız diye düşünüyorum. Zira; 8 Mart önce “ EMEKÇİ  Kadınlar Günü “ olarak kutlanmaya başlanmış  olduğu halde , bu politik tartışmalar sonucu yalnızca “KADINLAR Günü “ kutlamasına dönüşmüştür.

Yıllardır kadın ve erkek arasındaki eşitlik tartışılır. Peki, size göre kadın-erkek eşit midir?

Kadın ve Erkek arasında eşitlik kabul edilmesi zaruridir Çünkü ; Kadının ve  erkekten  hukuk karşısında hiç bir farkı yoktur.

Ve kanayan bitmek bilmeyen bir yara kadına şiddet. Son yıllarda hemen hemen her gün kadınlar şiddet görüyor. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Kadına Şiddet kabul edilebilir bir durum değildir. Kadının naif ve zarif yaratılışı bir üstünlüktür. Ancak güç ve kaba kuvvet sahibi erkek , bu gücünü kadına değil hayat ve geçim uğraşı için kullanmalıdır.

Peki, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek için ne yapılması gerekiyor?

Kadına şiddetin sebebi büyük ölçüde eğitim, öğretim ve görgü eksikliğindendir. Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda kadına şiddetin azaldığı hatta ortadan büyük ölçüde kalktığı gözlenmektedir. Bil hassa medeniyet ve çağdaşlık yolunda geri kalmış, eğitim düzeyi düşük toplumlarda, kadın ve şiddeti gözlemliyoruz. Hatta, şiddetin ötesinde kadının bir mal- meta gibi görülüp, alınıp satıldığı vakaları ne yazık ki medyada takip ediyoruz. Sonuç olarak, kadına şiddetin önüne geçmek için, eğitim, öğretim ve çağdaş yaşam standartlarındaki görgü ve kuralların içselleştirilmesi şarttır.

Sizce Türkiye’de kadın özgür müdür?

Kadın  sadece Türkiyede ‘de değil, gelişmemiş ve eğitimsiz tüm ülke ve ortamlarda tam anlamıyla özgür değillerdir. Türkiye’de de Eğitim ve yüksek ortam ve muhitlerde daha özgür, eksi ortamlarda daha az kişisel haklarını kullanabilme durumundadır.

Kadın şiddet görmekle kalmıyor aynı zamanda iş hayatında da her zaman arka planda kalıyor. Size göre günümüz Türkiye’sinde kadının iş hayatındaki rolü nedir?

Kadın iş hayatında, aldığı eğitim ve yaşadığı sosyal ortam doğrultusunda  iş hayatında yerini almakta ise de  erkeklere oranla daha düşüktür. Eğitimli kadınları iş hayatında ve bir çok sektörün zirvesinde görsek de  bu sayıların daha fazla olması kadın olarak bizleri daha memnun edecektir.

Güçlü bir kadının en kuvvetli özelliği size göre hangisidir?

Güçlü bir kadın önce eğitimli, sonra ekonomik bağımsızlığını kazanmış kadındır. Eğitim almış, iş ve meslek sahibi olan kadının her yönden güçlü ve başarılı olması muhakkaktır.

Ülkemizde kadın dayanışması ve sivil toplum örgütleri kadına şiddet konusunda sizce yeterli kalıyor mu? Neler yapılmalı?

Ülkemizde kadın dayanışması ve bu konudaki sivil toplum örgütlerini yapılandıran kadınların yine eğitimli ve başarılı kadınlar olduğunu görmekteyiz. Tabii ki , mevcut dayanışma örgütlerinin Ülkemizin , farklı insan yapısı ve kalkınma düzeyi karşısında yeterli göremeyiz. Ancak yine yapılması gereken ilk iş ülkede eğitim düzeyinin yükseltilmesidir.

Türkiye’de kadının yeri sizin gözünüzden nasıl?

Türkiye’de kadının yerinin farklı toplum yapısı ve katmanları arasında farklılık göstermektedir. İş Dünyasının zirvesinde yer alan kadınlarımız le  kırsal kesimde imkansızlıklar içinde yaşan kadınlarımız aynı imkanlara sahip değillerdir. Kadının ülkemizdeki yeri , kalkınma ve eğitim seviyesi ile orta bir doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak ülkemizin gücüne güç katan kadınlar için neler söylemek istersiniz?

Ülkemize güç katan kadınlar, tüm kadınlarımız için örnek teşkil etmelidir. Ülkemizde çalışan başaran örnek kadınlarımız oldukça fazladır.  Temennim  kadınlarımızın  her sektörde çalışan , başaran kadın olarak   çok daha fazla sayıya ulaşmasıdır.